Zmena vo výhernej listine kola Dieťa a jedlo

Ukázalo sa, že Oliver, ktorý pôvodne získal 3. miesto v kole Dieťa a jedlo 2015, je starší, ako je povolená veková hranica našej súťaže, na jeho miesto postupuje Mimi. Oliverovi želáme, aby sa mu podarilo uspieť v nejakej inej súťaži, ktorá je určená i pre staršie deti. Mimi srdečne gratulujeme.