Fotoškola

Zachytiť tie najkrajšie okamihy života vášho bábätka fotoaparátom nie je jednoduché. Napriek tomu existuje niekoľko pravidiel, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa najčastejším chybám.

1. Nefoťte len „letecké snímky“

Sadnite si alebo ľahnite a uvidíte, o koľko bude fotografia krajšia.

2. Nefoťte proti svetlu

Pozor na slniečko, okná alebo svetlá. Ak sa nevyhnete svetlu za chrbtom dieťaťa, použite blesk.

3. Nežiaduce objekty

Neleží vedľa fotografovaného bábätka napríklad topánočka alebo tanier so zvyškami jedla? Odstráňte všetko, čo môže pokaziť vašu snímku.

4. Pozadie – čo najjednoduchšie

Čím menej predmetov alebo budov bude za vaším dieťatkom, tým lepšie.

5. Objekt mimo stredu fotografie

Stred tváričky bábätka nemusí byť uprostred snímky. Skúste experimentovať!

6. Používajte blesk aj vonku

Nebojte sa používať ho i vonku pri slnečnom počasí. Tváre budú žiarivejšie!

7. Na čo ste vlastne zaostrili?

Dajte pozor, na čo váš fotoaparát zaostril. Môže sa stať, že vaše dieťa bude rozmazané a stromček v pozadí bude krásne ostrý.

8. Sledujte tiene

Nie je tvárička vášho dieťatka v tieni? Odstráňte zdroj tieňa alebo použite blesk.

9. Dieťa ako hlavný objekt

Bude vaše dieťa tým najvýraznejším objektom na fotografii? Nie je príliš ďaleko alebo príliš malé?
 

Príklady zlých súťažných fotografií

CHYBA: Fotografia hlavou hore, nie je vidieť do tváre.
Chybná fotografie - Fotografie hlavou vzhůru, není vidět do obličeje.

CHYBA: Nedodržanie zadanej súťažnej témy: Dieťa a jeho smiech.
Chybná fotografie - Nedodržení soutěžního tématu: Dítě a jeho smích

CHYBA: Dieťa má viac ako tri roky.
Chybná fotografie - Dítě je starší než 3 roky

CHYBA: Nerozpoznateľné objekty na fotografii.
Chybná fotografie - Nerozpoznatelné objekty na fotografii.

CHYBA: Koláže.
Chybná fotografie - Koláže

CHYBA: Orámované fotografie.
Chybná fotografie - Orámovaná fotografie.

CHYBA: Na fotografii smie byť iba jedno dieťa.
Chybná fotografie - Na fotografii smí být pouze jedno dítě.

CHYBA: Fotografia fotky, alebo obrázka.
Chybná fotografie - Fotografie fotky, nebo obrázku.

CHYBA: Dieťa na fotografii vyfotené z veľkej diaľky.
Chybná fotografie - Dítě na fotografii vyfocené z velké dálky.

CHYBA: Detail časti tela.
Chybná fotografie - Detail části těla.

CHYBA: Úplne,- alebo čiastočne zobrazené genitálie.
Chybná fotografie - Zcela, nebo částečně zobrazené genitálie.


Pozrite si, ako majú vyzerať správne súťažné fotografie, fotogalériu víťazky HappyFoto Baby roku CZ 2012 Sáry Felcmanovej na Facebooku.